Přehled kurzů ve školním roce 2021/22

pokročilí PONDĚLÍ16:30 - 18:00
konverzace PONDĚLÍ18:00 - 19:00
mírně pokročilíSTŘEDA18:00 - 19:00
začátečníciČTVRTEK16:30 - 17:30
pokročilí ČTVRTEK17:30 - 19:00

Kurzovné : 17 lekcí/2 450,- Kč září 2021 - leden 2022.

Učebnice
Výukový materiál: "Učebnice současné italštiny" autorek Pospíšilová, Ferrarová, Ferrarová, nakladatelství C PRESS
Činnost kurzů bude upravena dle nařízení Ministerstva zdravotnictví na základě jeho rozhodnutí o pandemické situaci v ČR.
Dle situace budou kurzy prováděny distanční formou.

Poznámky:


Soukromé hodiny dle dohody.