Rozpis kurzů italštiny – 1.semestr 2023/2024

pokročilí PONDĚLÍ16:30 - 18:00zahájení 5.2.
mírně pokročilíČTVRTEK16:30 - 17:30zahájení 8.2.
pokročilí ČTVRTEK17:30 - 19:00zahájení 8.2.

Učebnice
Výukový materiál: "Učebnice současné italštiny" autorek Pospíšilová, Ferrarová, Ferrarová, nakladatelství C PRESS

Poznámky:


Soukromé hodiny dle dohody.