Vzdělání a studia

Střední všeobecné
Pedagogické
 1. státní všeobecná zkouška z italského jazyka na Státní jazykové škole v Praze (1979).
 2. zkouška pro průvodce turistického ruchu (1992)
 3. vystaven živnostenský list na vyučování italštiny a na tlumočení a překlady v italském jazyce - IČ: 1140180907 (1992)
Stáže a studijní pobyty v Itálii :
 1. Universitá degli Studi v Urbínu (1969)
 2. jazyková škola ve Florencii (1995)
 3. kurz pro vyučující italštiny na Universitě pro cizince v Perugii (1998, 2002, 2004, 2009)
 4. kurz pro vyučující italštiny na Universitě pro cizince v Sieně (2000)
 5. účast na školení vyučujících italštiny při Kulturním institutu Italského vyslanectví v Praze (2000)
 6. kurz pro vyučující italštiny na jazykové škole Porta d´Oriente v Otrantu, kraji Puglia-Solento (červenec 2010)
soudní tlumočnice a překladatelka jmenovaná Krajským soudem v Ústí nad Labem (1997)
kurz italské soudní terminologie Právní fakulta UK Praha (2004, 2009)

Zkušenosti

 1. technické obory - překlady a tlumočení – zavádění výrobních linek, překlady manuálů, školení na obsluhu strojních zařízení – automatické výrobní linky, ultrazvukové svářečky, CNC stroje, lisy; technologie ve slévárnách, nástrojárny apod., sklářská a textilní výroba a další
 2. právní překlady a tlumočení – smlouvy, plné moci, notářské zápisy, úřední dokumenty
 3. obchodní korespondence.
 4. tlumočení při obchodních jednáních, zakládání společností a pod.